De Ster Bedrijfshygiëne

Privacybeleid

Privacybeleid De Ster Bedrijfshygiëne.
Downloaden

Ons privacybeleid geeft een beschrijving van de verwerking
van persoonsgegevens welke wij verzamelen en verwerken
volgens de regeling van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, hierna te noemen AVG.

1. Privacybeleid.
Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens door deze te
verwerken en te beveiligen. Volgens de volgende grondslagen
uit de AVG mogen wij persoonsgegevens verwerken:
– wij dienen gegevens te verwerken om een order voor, of
contract met de betrokkene uit te voeren;
– wij zijn wettelijk verplicht om gegevens van personeel te
verwerken, bijvoorbeeld voor de verwerking van de
belastingwetgeving;
– wij zullen vooraf de betrokkenen op de hoogte stellen van het
verwerken van persoonsgegevens waar hij/zij vervolgens
bezwaar op kan maken en de toestemming kan intrekken.
In dit privacybeleid vermelden wij:
– voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
– hoe wij het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot
het doel waarvoor ze dienen;
– dat wij persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij
dit nodig is om de gevraagde diensten / producten te kunnen
leveren of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
– dat wij afspraken met derden hebben gemaakt waardoor zij
ook zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens;
– dat wij (beveiligings-) maatregelen hebben getroffen om de
persoonsgegevens te beschermen.

2. Persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden bij ons geregistreerd zodra er
producten of diensten bij ons worden afgenomen of wanneer
wij een arbeidsovereenkomst (willen) aangaan.
Afhankelijk van het doel worden de volgende
persoonsgegevens verwerkt:

T.b.v. producten of diensten:
– (voor)na(a)m(en)
– achterna(a)m(en)
– bedrijfsnaam
– bedrijfsadres
– telefoonnummers
– bedrijfsgegevens
– bedrijfswebsite
– bedrijfs e-mailadres
– IBAN nummer
– BTW nummer
– functie
– privé adres
– privé e-mailadres
– geboortedatum
– inloggegevens
– gegevens over het gebruik van onze producten of diensten.

T.b.v. arbeidsovereenkomst:
– (voor)na(a)m(en)
– achterna(a)m(en)
– voorletters
– adres
– telefoonnummers
– e-mailadres
– burgelijke staat
– geboortedatum
– geboorteplaats
– BSN nummer
– IBAN nummer
– kopie identiteitsbewijs
– verzuimfrequentie
– communicatie omtrent functioneren.

3. Doeleinden.
De geregistreerde persoonsgegevens worden verwerkt voor
één of meer van de volgende doeleinden (afhankelijk waarvoor
ze dienen):
– de mogelijkheid om diensten en producten af te nemen;
– om een order te verwerken en u hierover te informeren;
– om u te informeren over nieuwe producten of diensten,
aanbiedingen en acties door middel van e-mails en post;
– om klachten te verwerken en het verloop van de afwikkeling
hiervan terug te koppelen;
– om bestelde producten op het door u aangegeven adres af te
leveren;
– om u te informeren over wijzigingen in het bedrijfsreglement
(voor arbeidsovereenkomst);
– om u te informeren over wijzigingen bij derden (voor
arbeidsovereenkomst);
– om u te informeren over wijzigingen in de wetgeving (voor
arbeidsovereenkomst).

4. Verstrekking aan derden.
De verwerkte persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt
aan derden indien dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze
dienen, en zullen nooit worden doorgegeven aan personen
buiten de Europese Unie.
Voor de levering van producten zou dit bijvoorbeeld kunnen
zijn, als wij de producten laten leveren door een externe
transporteur in plaats van ons eigen vervoer.
Met derden zijn afspraken gemaakt waarmee wij
persoonsgegevens delen, bijvoorbeeld onze
salarisadministrateur, zodat zij ook zorgvuldig omgaan met
deze gegevens. De persoonsgegevens worden verwijderd als
deze niet meer worden gebruikt, en worden niet verstrekt aan
partijen als dit niet noodzakelijk of wettelijk verplicht is.

5. Beveiligen en bewaren.
Wij nemen passende (beveiligings-) maatregelen om misbruik
en ongeoorloofde toegang tot de persoonsgegevens tot een
minimum te beperken. Alleen de noodzakelijke personen
hebben toegang tot deze gegevens. Wij bewaren de gegevens
niet langer dan noodzakelijk, dan wel wettelijk is toegestaan.

6. Rechten.
In het kader van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming heeft u recht op inzage, rectificatie of
verwijdering van de persoonsgegevens en tevens kunt u
bezwaar maken tegen het verwerken van de
persoonsgegevens. De gegevens kunnen op uw verzoek
worden overgedragen aan externe partijen.

7. Autoriteit persoonsgegevens.
Indien u klachten heeft over de verwerking van de
persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen. Op
grond van de privacywetgeving kunt u ook een klacht indienen
bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

0
  0
  Je winkelwagen
  Je winkelwagen is leegTerug naar winkel

  Wij zijn verhuisd

  Beste bezoeker,

   

  Wij zijn verheugd u te mogen mededelen dat wij, na een periode van tijdelijke huisvesting, verhuisd zijn naar onze nieuwe locatie:

   

  Stapelovenweg 4, 5708 JW  Helmond.

   

  Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   

  Met vriendelijke groet,

   

  De Ster Bedrijfshygiene